Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Realizacja projektów wybranych w I edycji


POWRÓT DZIELNICA: Praga Południe
Kategoria:

Obszary:


Tytuł: Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Opis: Zbudowanie miejsc dla owadów Stan realizacji: Domki już powieszone - łącznie zamontowanych zostało 128 szt. domków. Data aktualizacji: 24-04-2015 Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska


Tytuł: Nowoczesny Senior z Gocławia - komputer + prasa + książka + gry Opis: Seniorzy ale i nie tylko nadal chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i towarzyskim. Po latach wytężonej pracy mają prawo czuć się docenieni i trzeba zagwarantować im w miarę możliwości warunki do dalszego aktywnego życia. Projekt ten ma dać seniorom z Gocławia ale także gościom szansę nauki obsługi komputera a także lektury aktualnej prasy i książek w dobrym otoczeniu Klubu Kultury na Gocławiu przy ul. Pawlikowskiego. Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 20-11-2015 Realizowany przez: Centrum Promocji Kultury Więcej informacji  


Tytuł: Osoby niewidome są wśród nas Opis: Głównym założeniem projektu jest uwrażliwianie społeczności na potrzeby/istnienie osób z niepełnosprawnością wzroku, przybliżenie ich funkcjonowania, skonfrontowania ze stereotypami, własnymi pytaniami, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie "czy i jak pomóc osobie niewidomej". Uczestnicy doświadczą symulacji niewidzenia, słabowzroczności, poznają funkcjonalne następstwa uszkodzenia wzroku, będą mogli zadać pytania osobie z uszkodzonym wzrokiem. Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 28-12-2015 Realizowany przez: Wydział Oświaty i Wychowania


Tytuł: Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fieldorfa - Rechniewskiego) Opis: Realizacja projektu wymaga zainstalowania słupków i opraw z lampami, okablowania i podłączenia do sieci elektrycznej Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 09-12-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Plac do ćwiczeń kalistenicznych Opis: Wnioskujemy o sfinansowanie przygotowania placu kalisteniki - treningów siłowo -sprawnościowych odbywających się z ciężarem własnego ciała. Wymaga on miękkiego, najlepiej tartanowego, podłoża oraz zestawu drabinek drążków, poręczy, pochylni, które umożliwią stworzenie zestawów ćwiczeń dla osób w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania - od nastolatków, przez osoby dorosłe po seniorów. Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Konieczne było zmodyfikowanie projektu związane z ograniczonymi możliwościami zagospodarowania Parku nad Balatonem. Data aktualizacji: 19-11-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Poprawa bezpieczeństwa ruchu - ul. Ernesta Skalskiego, Gocław Opis: Stworzenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Skalskiego i Rogalskiego, umieszczenie po zachodniej stronie ulicy Skalskiego słupków, uniemożliwiających parkowanie samochodów, w celu poprawy widoczności dla wjeżdżających z garażu oraz przygotowanie nowej organizacji ruchu i wprowadzenie ograniczenia prędkości na ul. Skalskiego Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 19-11-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Projekt chodnika na terenach zielonych wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego - II częśc projektu Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego złożonego na Saskiej Opis: Projekt chodnika biegnącego przez obecnie zaniedbane i niedoinwestowane tereny zielone wzdłuż pasa drogowego mający służyć komunikacji do przystanków autobusowych Wał Gocławski oraz rekreacji. Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 09-12-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Remont infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie remontu chodnika i ogrodzenia na odcinku ulicy Rechniewskiego Opis: Przełożenie kostki chodnikowej oraz ponowne osadzenie słupów fundamentowych (150 cm) do których zamocowane zostaną przęsła ogrodzenia. Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 15-09-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Rozbudowa chodnika na ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie Opis: Rozbudowanie chodnika w ramach istniejącej infrastruktury chodnikowej na ul. Jugosłowiańskiej na odcinku pomiędzy przystankami autobusowymi ''Meissnera 04'' oraz ''Os. Iskra 02'' ( w kierunku pętli Gocław). Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 09-12-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Teatr amatorski Gocław Opis: Projekt zakłada stworzenie teatru amatorskiego na Gocławiu. Miałoby to być miejsce, w którym dzieci oraz młodzież mogłyby miło i twórczo spędzić czas wolny, eksperymentując z wybranymi technikami teatralnymi i dramowymi. Zajęcia miałyby na celu umożliwienie uczestnikom lepszego poznania siebie i własnych możliwości oraz stworzenie wspólnoty, którą łączą wspólne doświadczenia, zainteresowania oraz pasje. Stan realizacji: Zajęcia teatralne, plastyczne i taneczne odbywają się w dwóch grupach. W ramach projektu dzieci i młodzież uczestniczyli w spektaklu, zwiedzali teatr od kulis, garderoby, pomieszczenie akustyków itp. Wraz z rozpoczęcie roku szkolnego zajęcia są kontynuowane. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na grudzień b.r. wystawieniem przedstawienia "Królowa Śniegu". Data aktualizacji: 02-11-2015 Realizowany przez: Centrum Promocji Kultury - Klub Kultury Gocław Więcej informacji  


Tytuł: Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jeziorku Balaton) Opis: Projekt dotyczy rewitalizacji nieużywanego boiska do koszykówki znajdującego się w Parku nad Balatonem pomiędzy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego a kawiarnią Cafe Balaton. Zakłada on zakupienie i instalację koszy (4szt.) do gry w koszykówkę, naniesienia linii na nawierzchnię asfaltowo-betonową, zakupu siatki metalowej i zainstalowanie metalowych (istniejących) słupków od Jeziorka Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 03-08-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Opis: Zbudowanie miejsc dla owadów Stan realizacji: Domki już powieszone - łącznie zamontowanych zostało 128 szt. domków. Data aktualizacji: 24-04-2015 Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska


Tytuł: Osoby niewidome są wśród nas Opis: Głównym założeniem projektu jest uwrażliwienie społeczności na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku, przybliżenie im funkcjonowania, skonfrontowanie ze stereotypami, własnymi pytaniami, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ''czy i jak pomóc osobie niewidomej''. Uczestniczy doświadczą symulacji niewidzenia, słabowzroczności, poznają funkcjonalne następstwa uszkodzenia wzroku, będą mogli zadać pytania osobie z uszkodzonym wzrokiem Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 09-12-2015 Realizowany przez: Wydział Oświaty i Wychowania


Tytuł: Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych Opis: Integracyjny plac zabaw z udogodnieniami dla dzieci niepełnosprawnych Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 19-11-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Plany lubią zmiany - testy predyspozycji zawodowych dla uczniów liceum Opis: Testy predyspozycji zawodowych przeznaczone dla uczniów klas II L.O. na terenie dzielnicy Praga-Południe. Na ich podstawie certyfikowany psycholog oraz doradca zawodowy mają za zadanie stworzyć profil psychologiczny nastolatka, zasugerować mu kierunek studiów, który powinien rozważyć wedle swoich własnych możliwości i predyspozycji. Stan realizacji: Projekt został zrealizowany 9 czerwca 2015. Specjaliści Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 16 przeprowadzili testy predyspozycji zawodowych wśród uczniów XCVII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 12. Informację zwrotną o wynikach testów uczniowie otrzymają we wrześniu b.r. Data aktualizacji: 03-08-2015 Realizowany przez: Wydział Oświaty i Wychowania


Tytuł: Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa ''Siennicka'' Opis: Zakup uchwytów, struktur oraz przyrządów treningowych na ściankę wspinaczkową w Hali Sportowej ''Siennicka'' Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 30-09-2015 Realizowany przez: OSiR Praga-Południe


Tytuł: Zakup nowości książkowych do wypożyczalni Nr 40 i BD nr 47 Opis: Zakup 100 nowości książkowych do Biblioteki dla dzieci i Młodzieży nr 47, zakup 100 nowości książkowych do Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 40 Stan realizacji: Projekt zrealizowany - wszystkie książki już zakupione! Data aktualizacji: 05-05-2015 Realizowany przez: Zespół Kultury


Tytuł: Bramki do futbolu dla najmłodszych (Skwerek Berek) Opis: Montaż mini bramek piłkarskich dedykowanych dla najmłodszych graczy w wieku przedszkolnym z jednoczesnym wydzieleniem przestrzeni do gry w piłkę nożną Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 03-08-2015 Realizowany przez: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami


Tytuł: Chodnik do Rejonowej Przychodni Zdrowia (ul. Sygietynskiego) Opis: Remont chodnika zapewniającego dojście do SZLO Przychodni nr 8 przy ul. Sygietyńskiego 3 Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 15-09-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Opis: Zbudowanie miejsc dla owadów Stan realizacji: Domki już powieszone - łącznie zamontowanych zostało 128 szt. domków. Data aktualizacji: 24-04-2015 Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska


Tytuł: Instalacja ławek przy Kinowej 12 Opis: Montaż ławek (2 szt.) na placu pomiędzy budynkiem Kinowa 12, a jezdnią ul. Kinowej Stan realizacji: Projekt zrealizowany - ławki zostały już zamontowane na placu. Data aktualizacji: 24-03-2015 Realizowany przez: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami


Tytuł: Skwerek Berek - modernizacja Opis: Modernizacja placu zabaw na skwerze w rejonie ul. Rozłuckiej, Turbinowej, Sygietyńskiego, celem podniesienia atrakcyjności terenu Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 20-11-2015 Realizowany przez: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami


Tytuł: Zabudowa chodnika przy wejściu do budynku Kirasjerów 4b Opis: Projekt zabudowy chodnika przy wejściu do klatek schodowych budynku Kirasjerów 4b Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 03-08-2015 Realizowany przez: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami


Tytuł: Zakup nowych książek dla czytelni 50 przy ul. Rozłuckiej Opis: Wzbogacenie księgozbioru o nowości wydawnicze Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 02-11-2015 Realizowany przez: Zespół Kultury


Tytuł: Zamontowanie spowalniaczy na ulicy Międzyborskiej przy Szkole Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Opis: Zamontowanie dwóch spowalniaczy na ul. Międzyborskiej przy Szkole Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 20-11-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Ławki na Skwerek Berek (ul. Rozłucka, ul. Turbinowa, ul. Sygietyńskiego) Opis: Montaż ławek (3 szt.) w północnej części skweru od ul. Sygietyńskiego Stan realizacji: Ławki zostały już zamontowane! Data aktualizacji: 24-03-2015 Realizowany przez: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami


Tytuł: Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Opis: Zbudowanie miejsc dla owadów Stan realizacji: Domki już powieszone - łącznie zamontowanych zostało 128 szt. domków. Data aktualizacji: 24-04-2015 Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska


Tytuł: Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego Opis: Utworzenie 30 miejsc postojowo-parkingowych wraz z przesunięciem chodnika w obrębie północnej części ul. Kordeckiego Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 09-12-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika) Opis: Projekt zakłada montaż 25 szt. lamp parkowych wzdłuż głównej alei, 13 szt. psich stacji, 11 szt. śmietników oraz montaż siłowni pod chmurką i rewitalizacji zieleni oraz montaż9 szt. ławek Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 15-09-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika Opis: Zbudowanie stanowisk do ćwiczeń siłowych w Parku Leśnika celem uzupełnienia sportowego zaplecza parku. Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 15-09-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka Opis: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka Stan realizacji: Projekt zrealizowany Data aktualizacji: 30-10-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Opis: Zbudowanie miejsc dla owadów Stan realizacji: Domki już powieszone - łącznie zamontowanych zostało 128 szt. domków. Data aktualizacji: 20-04-2015 Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska


Tytuł: Nasadzenie zieleni na granicy terenu chronionego Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych wzdłuż ul. Stanisława Augusta Opis: Nasadzenie żywopłotu z krzewów średnio wysokich, nie wymagających strzyżenia. Szpaler zaznaczyłby granice obiektu prawnie chronionego, czyli oddzieliłby Kamionkowskie Błonia Elekcyjne od osiedla mieszkaniowego. Nasadzenie wyznaczałoby szlak komunikacyjny do żłobka i przedszkola, chroniłoby istniejącą zieleń od dewastacji przez parkujące samochody. Wydatnie podniosłoby estetykę całego kompleksu rekreacyjnego - Błoni i Parku. Stan realizacji: Projekt zrealizowany - nasadzenia krzewów zostało wykonane. Data aktualizacji: 05-05-2015 Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska


Tytuł: Panie, Pan tu nie stał Opis: Ustawienie i eksponowanie repliki Misia z filmu "Miś" (reż. S. Bareja) w pobliżu tzw. "Ronda prezesa Ochódzkiego" przy zbiegu ul. Stanisławowskiej i ul. Terespolskiej Stan realizacji: Realizacja projektu opóźniona w związku z trudnościami formalno-prawnymi. Data aktualizacji: 09-07-2016 Realizowany przez: Zespół Kultury


Tytuł: Pracownia językowa dla uczniów SP nr 255 Opis: Utworzenie pracowni językowej (24 stanowiskowej) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 255 Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 08-09-2015 Realizowany przez: Wydział Oświaty i Wychowania


Tytuł: Wieża dla jerzyków na Pradze Południe Opis: Niewielka budowla przeznaczona dla ptaków: jerzyków zwanych "zabójcami komarów". Wieża miałaby miejsca lęgowe dla kilkudziesięciu par jerzyków. Ptaki te chroniłyby ludzi przed licznymi w dzielnicy uciążliwymi owadami latającymi. Jerzyki są bardzo pożyteczne, ponieważ zjadają ogromne ilości owadów takich jak np.; komary i meszki. W ciągu jednego dnia pojedynczy jerzyk może ich złapać 20 000! Wieża chroniłaby ptaki i edukowała ekologicznie ludzi. Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 28-12-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Wyznaczenie i oznakowanie poziome zgrupowania miejsc postojowych przed budynkiem przy ul. Mińskiej 52/54 Opis: Wyznaczenie i oznakowanie poziome zgrupowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych na chodniku znajdującym się przy ul. Mińskiej 52/54 Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 20-11-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Opis: Zbudowanie miejsc dla owadów Stan realizacji: Domki już powieszone - łącznie zamontowanych zostało 128 szt. domków. Data aktualizacji: 24-04-2015 Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska


Tytuł: Wymiana opraw oświetleniowych parkowych Opis: Wymiana lamp rtęciowych na wysokowydajne oświetlenie LED Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 03-08-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Opis: Zbudowanie miejsc dla owadów Stan realizacji: Domki już powieszone - łącznie zamontowanych zostało 128 szt. domków. Data aktualizacji: 24-04-2015 Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska


Tytuł: Poręcze gimnastyczne (ul. Międzynarodowa i Zwycięzców) Opis: Budowa poręczy gimnastycznych Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 02-11-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie Opis: Projekt dotyczy wybudowania całorocznej sportowej hali łukowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego, Al. Stanów Zjednoczonych 27 oraz dla pozostałych mieszkańców Saskiej Kępy. Budowa obiektu sportowego dotyczy działki nr 1219, nr obrębu 30114, własność m. st. Warszawa Stan realizacji: W związku z kolizją inwestycji z infrastrukturą podziemną zadanie zostanie zrealizowane 2-etapowo. W 2015 r. zostanie przygotowana dokumentacja, a realizacja nastąpi w 2016 r. Została zrealizowana koncepcja realizacji budowy hali. Data aktualizacji: 02-11-2015 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury