Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego

opublikowano: wtorek, 20 wrzesień, 2016 - 14:46, karolina.kowalczyk

W każdej dzielnicy pracuje zespół ds. budżetu partycypacyjnego powołany na danę edycję. 

Zespoły pracują nad szczegółowymi zasadami przebiegu budżetu partycypacyjnego w danej dzielnicy. Wszystkie spotkania zespołów są otwarte dla zainteresowanych mieszkańców. Jeśli nie jesteś członkiem zespołu, a interesujesz się jego pracami, możesz uczestniczyć w spotkaniach jako obserwator - sprawdź na stronie swojej dzielnicy, kiedy odbędzie się posiedzenie.
Zespoły powołane są na czas trwania jednej edycji budżetu partycypacyjnego, czyli na około rok.

W skład każdego zespołu wchodzi:

 • do 6 mieszkańców
 • do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • radnych dzielnicowi (po 1 z każdego klubu oraz 1 przedstawiciel radnych nieprzynależnych do żadnego z klubów)
 • do 5 radnych osiedlowych
 • od 4 do 5 urzędników dzielnicowych
 • przedstawiciela młodzieżowej rady dzielnicy
 • przedstawiciela dzielnicowej rady seniorów

Zadania Zespołów

 • ustalenie definicji ogólnodostępności projektów, która obowiązywać będzie w dzielnicy
 • ewentualny podział dzielnicy na mniejsze obszary
 • ustalenie poziomu ogólnodzielnicowego
 • podział kwoty pieniędzy przeznaczonej do dyspozycji mieszkańców na poszczególne obszary (jeśli są)
 • ustalenie ewentualnego limitu, którego nie może przekroczyć koszt jednego projektu
 • ocena ogólnodostępności każdego z projektów
 • decyzja o uwzględnieniu odwołania od wyniku weryfikacji

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁÓW

 

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji nt. funkcjonowania dzielnicowych Zespołów, skontaktuj się z dzielnicowym koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego

KOORDYNATORZY DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO